Често задавани въпроси

ЧЗВ

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Политика за поверителност

amthing.com („amthing.com“) Оперира www.amthing.com и може да работи с други уебсайтове. Политиката на Amthing е да спазва поверителността ви по отношение на всяка информация, която можем да събираме, докато работим с нашите уебсайтове.

Посетители на уебсайта

Подобно на повечето оператори на уебсайтове, amthing.com събира информация, която не идентифицира лично, от вида, който уеб браузърите и сървърите обикновено правят достъпни, като тип браузър, езикови предпочитания, препращащ сайт и дата и час на всяка заявка на посетител. Целта на Amthing при събирането на нелична информация е да разбере по-добре как посетителите на Amthing използват уебсайта му. От време на време amthing.com може да публикува информация, която не идентифицира лично, в съвкупност, например чрез публикуване на доклад за тенденциите в използването на уебсайта си.

amthing.com също така събира потенциално идентифицираща информация като адреси на Internet Protocol (IP) за влезли потребители и за потребители, оставящи коментари в блогове / сайтове на www.amthing.com. amthing.com разкрива влезли потребителски и коментиращи IP адреси само при същите обстоятелства, при които използва и разкрива лична идентификационна информация, както е описано по-долу, с изключение на това, че IP адресите и имейл адресите на коментиращите са видими и разкрити на администраторите на блога / сайта, където коментарът беше оставен.

Събиране на лична идентификационна информация

Определени посетители на уебсайтовете на Amthing избират да взаимодействат с amthing.com по начини, които изискват amthing.com да събира лична информация. Количеството и видът информация, която amthing.com събира, зависи от естеството на взаимодействието. Например молим посетителите, които се регистрират на www.amthing.com, да предоставят потребителско име и имейл адрес. Тези, които участват в транзакции с amthing.com, са помолени да предоставят допълнителна информация, включително при необходимост личната и финансова информация, необходима за обработката на тези транзакции. Във всеки случай amthing.com събира такава информация само дотолкова, доколкото е необходимо или подходящо, за да изпълни целта на взаимодействието на посетителя с amthing.com. amthing.com не разкрива лична информация, различна от описаната по-долу. И посетителите винаги могат да откажат да предоставят лична информация, с уговорката, че това може да им попречи да участват в определени дейности, свързани с уебсайта.

Обобщена статистика

amthing.com може да събира статистика за поведението на посетителите на своите уебсайтове. amthing.com може да показва тази информация публично или да я предоставя на други. Amthing.com обаче не разкрива лична идентификационна информация, различна от описаната по-долу.

Защита на определена лична информация

amthing.com разкрива потенциално лична информация и информация за самоличност само на тези на своите служители, изпълнители и свързани организации, които (i) трябва да знаят тази информация, за да я обработят от името на Amthing или да предоставят услуги, достъпни на уебсайтовете на Amthing, и (ii) които са се съгласили да не я разкриват на други. Някои от тези служители, изпълнители и свързани организации може да се намират извън вашата страна; използвайки уебсайтовете на Amthing, вие се съгласявате с прехвърлянето на такава информация към тях. amthing.com няма да дава под наем или продава информация за лично идентифициране и лична идентификация на никого. Освен на своите служители, изпълнители и свързани организации, както е описано по-горе, amthing.com разкрива потенциално лична и идентифицираща информация само в отговор на призовка, съдебна заповед или друго правителствено искане, или когато amthing.com вярва в доброто вярата, че разкриването е разумно необходимо за защита на собствеността или правата на amthing.com, трети страни или широката общественост. Ако сте регистриран потребител на уебсайт amthing.com и сте предоставили своя имейл адрес, amthing.com може от време на време да ви изпраща имейл, за да ви разкаже за нови функции, да поиска вашите отзиви или просто да ви държи в течение със случващото се с amthing.com и нашите продукти. Ако ни изпратите заявка (например по имейл или чрез някой от нашите механизми за обратна връзка), ние си запазваме правото да я публикуваме, за да ни помогнете да изясним или да отговорим на вашата заявка или да ни помогнете да подкрепим други потребители. amthing.com предприема всички разумно необходими мерки за защита срещу неоторизиран достъп, използване, изменение или унищожаване на потенциално лична информация и лична идентификация.

Бисквитки

Бисквитката е низ от информация, която уебсайтът съхранява на компютъра на посетителя и която браузърът на посетителя предоставя на уебсайта всеки път, когато посетителят се върне. amthing.com използва бисквитки, за да помогне на amthing.com да идентифицира и проследява посетителите, тяхното използване на уебсайта amthing.com и предпочитанията за достъп до уебсайта им. Посетителите на amthing.com, които не желаят да разполагат бисквитки на своите компютри, трябва да настроят своите браузъри да отказват бисквитки, преди да използват уебсайтовете на Amthing, с недостатъка, че някои функции на уебсайтовете на Amthing може да не функционират правилно без помощта на бисквитки.

Бизнес трансфери

Ако amthing.com, или по същество всичките му активи, са придобити или в малко вероятния случай amthing.com излезе от бизнес или влезе в несъстоятелност, информацията за потребителя ще бъде един от активите, който се прехвърля или придобива от трета страна. Потвърждавате, че може да има такива прехвърляния и че всеки приобретател на amthing.com може да продължи да използва вашата лична информация, както е посочено в тази политика.

Реклами

Рекламите, показващи се на някой от нашите уебсайтове, могат да бъдат доставяни на потребители от рекламни партньори, които могат да задават бисквитки. Тези бисквитки позволяват на рекламния сървър да разпознава вашия компютър всеки път, когато ви изпраща онлайн реклама, за да компилира информация за вас или други, които използват вашия компютър. Тази информация позволява на рекламните мрежи, наред с други неща, да доставят целеви реклами, които според тях ще представляват най-голям интерес за вас. Тази Политика за поверителност обхваща използването на бисквитки от amthing.com и не обхваща използването на бисквитки от рекламодатели.

Промени в политиката за поверителност

Въпреки че повечето промени вероятно са незначителни, amthing.com може да променя своята Политика за поверителност от време на време и по свое усмотрение. amthing.com насърчава посетителите да проверяват често тази страница за промени в нейната Политика за поверителност. Ако имате акаунт в www.amthing.com, може също да получите предупреждение, което да ви информира за тези промени. Продължаващото ви използване на този сайт след всяка промяна в настоящата Политика за поверителност ще означава, че приемате такава промяна.

Условия за ползване

Следните условия регулират всяко използване на уебсайта www.amthing и цялото съдържание, услуги и продукти, достъпни на или чрез уебсайта (взети заедно, Уебсайта). Уебсайтът е собственост и се управлява от amthing („amthing“). Уебсайтът се предлага при вашето приемане, без да се променят всички условия, съдържащи се тук, както и всички други експлоатационни правила, политики (включително, без ограничение, Политиката за поверителност на Amthing) и процедури, които могат да бъдат публикувани от време на време на този сайт от нещо (общо, „Споразумението“).
Моля, прочетете внимателно настоящото споразумение, преди да влезете в уебсайта или да го използвате. Чрез достъп до или използване на която и да е част от уебсайта, вие се съгласявате да се обвържете с условията на това споразумение. Ако не сте съгласни с всички условия и условия на това споразумение, тогава нямате достъп до уебсайта или да използвате каквито и да било услуги. Ако тези условия се считат за оферта по нещо, приемането е изрично ограничено до тези условия. Уебсайтът е достъпен само за лица, които са на възраст поне 13 години.
1. Вашият www.amthing акаунт и сайт.

Ако създадете блог / сайт на уебсайта, вие носите отговорност за поддържането на сигурността на вашия акаунт и блог и носите пълна отговорност за всички дейности, които се извършват под акаунта, и всички други действия, предприети във връзка с блога. Не трябва да описвате или присвоявате ключови думи на вашия блог по подвеждащ или незаконен начин, включително по начин, предназначен да търгува с името или репутацията на други лица, и нещо може да промени или премахне всяко описание или ключова дума, която счита за неподходяща или незаконна, или в противен случай има вероятност да причини нещо. Трябва незабавно да уведомите за неоторизирано използване на вашия блог, акаунт или други нарушения на сигурността. amthing няма да носи отговорност за каквито и да е действия или бездействия от Вас, включително каквито и да е щети от какъвто и да е вид, причинени в резултат на такива действия или бездействия.
2. Отговорност на участниците.

Ако управлявате блог, коментирате блог, публикувате материали на уебсайта, публикувате връзки на уебсайта или по друг начин предоставяте (или разрешавате на трета страна да предоставя) материали чрез уебсайта (всеки такъв материал, „Съдържание“) ), Вие носите пълната отговорност за съдържанието и вредите, произтичащи от това Съдържание. Такъв е случаят, независимо дали въпросното Съдържание представлява текст, графика, аудио файл или компютърен софтуер. Като правите Съдържанието достъпно, вие заявявате и гарантирате, че:
изтеглянето, копирането и използването на Съдържанието няма да наруши правата на собственост, включително, но не само правата върху авторското право, патент, търговска марка или търговска тайна, на трета страна;
ако вашият работодател има права върху създадена от вас интелектуална собственост, вие сте (i) получили разрешение от вашия работодател да публикува или направи достъпно Съдържанието, включително, но не само, какъвто и да е софтуер, или (ii) сте осигурили от вашия работодател отказ относно всички права върху или върху Съдържанието;
сте спазили изцяло всички лицензи на трети страни, свързани със Съдържанието, и сте направили всичко необходимо, за да предадете успешно на крайните потребители всички изисквани условия;
Съдържанието не съдържа или инсталира никакви вируси, червеи, зловреден софтуер, троянски коне или друго вредно или разрушително съдържание;
Съдържанието не е спам, не е машинно или произволно генерирано и не съдържа неетично или нежелано търговско съдържание, предназначено да насочва трафик към сайтове на трети страни или да повишава класацията на търсачките на сайтове на трети страни, или за по-нататъшни незаконни действия (такива като фишинг) или заблуждават получателите по отношение на източника на материала (като подправяне);
Съдържанието не е порнографско, не съдържа заплахи или подбужда към насилие спрямо физически или юридически лица и не нарушава правото на поверителност или публичност на трета страна;
вашият блог не се рекламира чрез нежелани електронни съобщения като нежелани връзки в дискусионни групи, имейл списъци, други блогове и уеб сайтове и подобни нежелани промоционални методи;
вашият блог не е посочен по начин, който подвежда читателите ви да мислят, че сте друг човек или компания. Например URL адресът или името на вашия блог не е името на човек, различен от вас или компания, различна от вашата; и
в случай на Съдържание, което включва компютърен код, сте категоризирали точно и / или описали вида, естеството, употребите и ефектите на материалите, независимо дали това е поискано от amthingor или по друг начин.
Предоставяйки Съдържание на amthing за включване във Вашия уебсайт, вие предоставяте amthing на световно ниво, без лицензионни права и неизключителен лиценз за възпроизвеждане, модифициране, адаптиране и публикуване на Съдържанието единствено с цел показване, разпространение и популяризиране на вашия блог . Ако изтриете Съдържанието, amthing ще положи разумни усилия, за да го премахне от уебсайта, но вие признавате, че кеширането или препратките към Съдържанието може да не бъдат незабавно недостъпни.
Без да ограничава нито едно от тези изявления или гаранции, amthing има право (макар и не задължение) по собствено усмотрение на Amthing (i) да откаже или премахне всякакво съдържание, което според разумното мнение на Amthing нарушава някаква политика за amthing или е по някакъв начин вредно или нежелателни, или (ii) прекратяват или отказват достъп и използване на уебсайта на което и да е физическо или юридическо лице по каквато и да е причина, по собствена преценка на Amthing. amthing няма да има задължение за възстановяване на всички предварително платени суми.
1. Плащане и подновяване.
Общи условия.
Избирайки продукт или услуга, вие се съгласявате да платите изчислените еднократни и / или месечни или годишни абонаментни такси (допълнителни условия за плащане могат да бъдат включени в други съобщения). Абонаментните плащания ще бъдат таксувани на предплатена основа в деня, в който се регистрирате за надстройка, и ще покриват използването на тази услуга за месечен или годишен абонаментен период, както е посочено. Плащанията не се възстановяват.
Автоматично подновяване.
Освен ако не уведомите нищо преди края на приложимия абонаментен период, че искате да анулирате абонамент, абонаментът ви ще се поднови автоматично и ни упълномощите да събираме приложимата годишна или месечна абонаментна такса за такъв абонамент (както и всички данъци), използвайки всяка кредитна карта или друг платежен механизъм, който имаме в записа за вас. Надстройките могат да бъдат отменени по всяко време, като изпратите писмено заявката си до amthing.
2. Такси; Плащане. 

Регистрирайки се за акаунт в Услуги, вие се съгласявате да платите приложимите такси за настройка и повтарящи се такси. Приложимите такси ще бъдат фактурирани, считано от деня на установяване на вашите услуги и преди използването им. amthing си запазва правото да промени условията за плащане и таксите след тридесет (30) дни преди писмено известие до вас. Услугите могат да бъдат отменени от вас по всяко време на тридесет (30) дни писмено предизвестие за изчерпване.
Ако вашата услуга включва достъп до приоритетна поддръжка по имейл. „Поддръжка по имейл“ означава възможността да се отправят искания за техническа поддръжка по имейл по всяко време (с разумни усилия, като се иска да се отговори в рамките на един работен ден) относно използването на VIP услугите. „Приоритет“ означава, че поддръжката има предимство пред поддръжката за потребители на стандартните или безплатни услуги www.amthing. Цялата подкрепа ще бъде предоставена в съответствие с много стандартни практики, процедури и политики за услуги.
3. Отговорност на посетителите на уебсайта.

amthing не е прегледал и не може да прегледа целия материал, включително компютърния софтуер, публикуван на уебсайта, и следователно не може да носи отговорност за съдържанието, използването или ефектите на този материал. Чрез експлоатацията на уебсайта amthing не представлява или предполага, че одобрява публикувания там материал или че смята, че такъв материал е точен, полезен или невреден. Вие носите отговорност да вземете необходимите предпазни мерки, за да защитите себе си и компютърните си системи от вируси, червеи, троянски коне и друго вредно или разрушително съдържание. Уебсайтът може да съдържа съдържание, което е обидно, неприлично или по друг начин неприемливо, както и съдържание, съдържащо технически неточности, типографски грешки и други грешки. Уебсайтът може също така да съдържа материали, които нарушават правата за поверителност или публичност или нарушават интелектуалната собственост и други права на собственост на трети страни, или изтеглянето, копирането или използването на които е предмет на допълнителни условия, посочени или неотменени. amthing се отказва от всякаква отговорност за вреда, произтичаща от използването от посетителите на уебсайта или от изтеглянето от тези посетители на публикувано там съдържание.
4. Съдържание, публикувано на други уебсайтове.

Не сме прегледали и не можем да прегледаме всички материали, включително компютърния софтуер, предоставени чрез уебсайтовете и уеб страниците, към които www.amthing има връзки, и тази връзка към www.amthing. amthing няма никакъв контрол върху тези уебсайтове и уеб страници, които не се занимават с нищо, и не носи отговорност за тяхното съдържание или тяхното използване. Чрез свързване към уебсайт или уеб страница, която не се отнася до amthing, amthing не представлява или предполага, че подкрепя такъв уебсайт или уеб страница. Вие носите отговорност да вземете необходимите предпазни мерки, за да защитите себе си и компютърните си системи от вируси, червеи, троянски коне и друго вредно или разрушително съдържание. amthing се отказва от всякаква отговорност за вреда, произтичаща от използването на уебсайтове и уеб страници, които не са свързани с нещо.
5. Нарушение на авторските права и DMCA политика.

Тъй като amthing моли другите да зачитат неговите права на интелектуална собственост, то зачита правата на интелектуална собственост на другите. Ако смятате, че материалите, намиращи се на или свързани към www.amthing, нарушават авторските ви права, препоръчваме ви да уведомите amthing в съответствие с политиката на Amthing за цифровото хилядолетие за авторското право (DMCA). amthing ще реагира на всички подобни известия, включително според изискванията или целесъобразността, като премахне нарушаващия материал или деактивира всички връзки към нарушаващия материал. amthing ще прекрати достъпа и използването на уебсайта на посетителя, ако при подходящи обстоятелства посетителят е решен да бъде повторен нарушител на авторските права или други права на интелектуална собственост на amthing или други. В случай на такова прекратяване, amthing няма да има задължение да възстанови всички суми, предварително платени на amthing.
6. Интелектуална собственост.

Настоящото споразумение не прехвърля от amthing към вас каквито и да било вещи или интелектуална собственост на трети страни и всички права, право на собственост и интерес върху и върху тази собственост ще останат (както между страните) единствено с amthing. amthing, www.amthing, логото на www.amthing и всички други търговски марки, сервизни марки, графики и лога, използвани във връзка с www.amthing или уебсайта, са търговски марки или регистрирани търговски марки на amthing или лицензодателите на Amthing. Други търговски марки, сервизни марки, графики и лога, използвани във връзка с уебсайта, могат да бъдат търговски марки на други трети страни. Използването ви на уебсайта не ви дава право или лиценз за възпроизвеждане или използване по друг начин на каквито и да било търговски марки или други търговски марки.
7. amthing си запазва правото да показва реклами във вашия блог, освен ако не сте закупили акаунт без реклами.
8.amthing си запазва правото да показва връзки за приписване, като например „Блог на www.amthing“, автор на тема и приписване на шрифтове във вашия долен колонтитул или лента с инструменти.
9. Партньорски продукти.

Активирайки партньорски продукт (например тема) от един от нашите партньори, вие се съгласявате с условията за ползване на този партньор. Можете да се откажете от техните условия на услуга по всяко време, като деактивирате партньорския продукт.
10. Имена на домейни.

Ако регистрирате име на домейн, като използвате или прехвърляте предварително регистрирано име на домейн, вие признавате и се съгласявате, че използването на името на домейна също е предмет на политиките на Internet Corporation за присвоени имена и номера („ICANN“), включително техните Права и отговорности при регистрация.
11.amthing си запазва правото, по свое усмотрение, да модифицира или замени която и да е част от настоящото споразумение. Ваша отговорност е да проверявате периодично това споразумение за промени. Продължаващото ви използване или достъп до уебсайта след публикуването на каквито и да е промени в настоящото споразумение представлява приемане на тези промени. В бъдеще всичко може също да предлага нови услуги и / или функции чрез уебсайта (включително пускането на нови инструменти и ресурси). Такива нови функции и / или услуги са предмет на условията на настоящото споразумение.
12. всичко може да прекрати достъпа ви до целия или част от уебсайта по всяко време, със или без причина, със или без предизвестие, в сила незабавно. Ако искате да прекратите настоящото споразумение или вашия акаунт в www.amthing (ако имате такъв), можете просто да прекратите използването на уебсайта. Независимо от гореизложеното, ако имате акаунт за платени услуги, такъв акаунт може да бъде прекратен чрез изплащане, само ако съществено нарушите настоящото споразумение и не успеете да отстраните такова нарушение в рамките на тридесет (30) дни от известието на Amthing до вас за това; при условие, че нещо може да прекрати незабавно уебсайта като част от общо спиране на нашата услуга. Всички разпоредби на настоящото споразумение, които по своето естество трябва да оцелеят след прекратяване, ще преживеят прекратяването, включително, без ограничение, разпоредби за собственост, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността.
13. Отказ от гаранции.

Уебсайтът се предоставя „както е“. amthing и неговите доставчици и лицензодатели се отказват от всички гаранции от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, включително, без ограничение, гаранциите за продаваемост, годност за определена цел и ненарушаване. Нито нещо, нито неговите доставчици и лицензодатели не дават никаква гаранция, че уебсайтът ще бъде без грешки или че достъпът до него ще бъде непрекъснат или непрекъснат. Разбирате, че изтегляте от уебсайта или получавате по друг начин съдържание или услуги чрез уебсайта по ваше усмотрение и риск.
14. Ограничение на отговорността.

В никакъв случай amthing или неговите доставчици или лицензодатели не носят отговорност по отношение на който и да е предмет на настоящото споразумение по какъвто и да е договор, небрежност, строга отговорност или друга правна или справедлива теория за: (i) всякакви специални, случайни или последващи щети; (ii) разходите за поръчки за заместващи продукти или услуги; (iii) за прекъсване на използването или загуба или повреда на данни; или (iv) за всякакви суми, които надвишават таксите, платени от вас за изплащане по това споразумение през дванадесетте (12) месеца преди причината за иск. amthing няма да носи отговорност за неизправност или забавяне поради въпроси извън техния разумен контрол. Гореизложеното не се прилага в степента, забранена от приложимото законодателство.
15. Общо представителство и гаранция.

Вие заявявате и гарантирате, че (i) използването на Уебсайта ще бъде в строго съответствие с правилата за поверителност, с настоящото споразумение и с всички приложими закони и разпоредби (включително, без ограничение, местните закони или разпоредби във вашата държава, щат, град , или друга правителствена област, относно онлайн поведение и приемливо съдържание и включително всички приложими закони относно предаването на технически данни, изнесени от Съединените щати или държавата, в която пребивавате) и (ii) използването на уебсайта ви няма да нарушава или присвоите правата на интелектуална собственост на трета страна.
16. Съгласявате се да обезщетите и съхранявате безобидно нещо, неговите изпълнители и лицензодатели и съответните им директори, служители, служители и агенти от и срещу всякакви и всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването на Уебсайт, включително, но не само вашето нарушение на настоящото споразумение.
17. Настоящото споразумение представлява цялото споразумение между amthing и вас по отношение на предмета на настоящото и може да бъде изменено само с писмено изменение, подписано от упълномощен изпълнител на amthing, или чрез публикуване чрез amthing на преработена версия. Освен доколкото приложимото законодателство, ако има такова, предвижда друго, настоящото споразумение, всеки достъп до или използването на уебсайта ще се уреждат от законите на щата Калифорния, САЩ, с изключение на неговите стълкновителни норми и подходящото място за всички спорове, произтичащи от или свързани с някой от тях, ще бъдат щатските и федералните съдилища, разположени в окръг Сан Франциско, Калифорния. С изключение на искове за обезпечителни или справедливи облекчения или искове по отношение на правата на интелектуална собственост (които могат да бъдат предявени пред всеки компетентен съд без осчетоводяване на облигация), всеки спор, възникнал съгласно настоящото споразумение, ще бъде окончателно разрешен в съответствие с Общите правила за арбитраж на Служба за съдебен арбитраж и медиация, Inc. („JAMS“) от трима арбитри, назначени в съответствие с тези правила. Арбитражът ще се проведе в Сан Франциско, Калифорния, на английски език и арбитражното решение може да бъде изпълнено от всеки съд. Преобладаващата страна във всяко действие или процедура по прилагане на настоящото споразумение има право на разноски и адвокатски хонорари. Ако някоя част от настоящото споразумение се счита за невалидна или неприложима, тази част ще се счита за отразяваща първоначалното намерение на страните, а останалите части ще останат в пълна сила и действие. Отказът от която и да е страна от който и да е термин или условие на настоящото споразумение или всяко негово нарушение, в който и да е случай, няма да се откаже от този срок или условие или всяко последващо нарушение. Можете да прехвърлите правата си по настоящото споразумение на всяка страна, която се съгласи и се съгласи да бъде обвързана от неговите условия и условия; amthing може да прехвърли правата си по настоящото споразумение без условие. Настоящото споразумение ще бъде обвързващо и ще действа в полза на страните, техните правоприемници и разрешени правомощия.

Връщане и възстановяване

Ще се опитаме да направим всичко възможно, за да сме сигурни, че продуктите, доставяни на нашите клиенти, са в добро качество.
1. Връщане и възстановяване
–Потребителят трябва да изпрати продуктите обратно на посочения адрес за връщане, който ще ви бъде предоставен по имейл. Пълното възстановяване ще бъде продължено след получаване на върнатия пакет.
–Цветовата аберация съществува поради цветния ефект от компютърния монитор и състоянието на осветлението. Проблемът с качеството не е включен при аберация на цветовете.
–Качественият проблем може да се определи като очевидни дефекти в качеството, като не се спазват изискванията за персонализиране на отклонението на клиента и размера от първоначалните критерии за размер, както и измерванията на napa за почистване vprocleaningagency.com.
–За спора за отклонение в размера, моля, направете няколко снимки върху стоката, като я положите на земята и поставете рулетка, за да прецените проблема. Клиентът изпраща снимките на service@amthing.com и www.amthing.com може да има назначения персонал да вземе спора и отговор ще бъде предложен в рамките на 48 часа (с изключение на празниците).
–През отчитане на уникалността на продукта в случай, че продуктът е по поръчка. Ние можем да ви предложим услуга за преразглеждане въз основа на вашите изисквания. Връщането или замяната на продукта по поръчка не се приема.
–Не поемаме никаква отговорност за забавянето на използването на продукта, ако обработката на поръчка, направена по поръчка, се забави поради късното превеждане на цената на продукта и възниква при спор при връщане или замяна на артикул.
–Не приемаме заявката за връщане на получения продукт, в случай че продуктът не отговаря на вашите изисквания за промяна на стила от оригиналния дизайн на продукта. Ние ще следваме стриктно вашите изисквания за промяна на оригиналния дизайн на продукта, след като сте платили за съответната поръчка, която сте направили.
–Направихме артикулите, като стриктно спазвахме стила и материалите, показани на сайта, всички заявки за връщане, като например не като снимката, която поръчах, недоволни от качеството и не материалите, които харесвам и т.н., не се приемат.
–В случай, че не сте доволни от продукта, получен от нас, моля, свържете се с нашето обслужване на клиенти възможно най-скоро.
За да поддържате вашите собствени интереси, ние не приемаме връщането на стоките, които не сте доволни, без разрешение за връщане. Ние не сме отговорни за възстановяването на сумата, нито поемаме спора ви за продукта след връщането на стоката без разрешение за връщане и причината за липсата на пакета по време на връщането.
2. Връщане и замяна
За да направите размяна, всички раници трябва да са в оригинално, неносено, мъртво състояние, с оригинална опаковка, или няма да отговаряте на условията за размяна. Размените могат да се извършват само ако продуктите са с фабрични дефекти и / или това е резултат от нашите грешки.
Неприемливи причини за размяна са клиентът е избрал грешен размер / грешен цвят / грешен стил / клиент решава, че вече не иска.
www.amthing.com си запазва правото да приложи тази такса към всяка обмяна! Няма да приемем връщане, ако сме ви изпратили правилните продукти, но можете да го замените за този, който искате.
Прочетете нашата политика и се уверете, че сте избрали правилния продукт, цвят и размер и задайте всеки въпрос относно продуктите, преди да закупите! Можете да изпращате имейли до service@amthing.com
Инструкции за връщане на стоки
Преди да върнете стоките, моля, първо се свържете с нас, за да обсъдим проблемите, които имате. В над 90% от случаите ние сме в състояние да разрешим проблема, без да се налага да изпращате нищо обратно.
Моля, изпратете номера на вашата поръчка на service@amthing.com, нашият отдел за обслужване на клиенти ще ви предложи нашия код за връщане и адрес за връщане, както и някои важни инструкции.
Върнатият номер на поръчка трябва да бъде показан от външната страна на кутията, която връщате на www.amthing.com.
Обикновено ви съветваме да връщате дефектни стоки по пощата, а не по куриери като DHL, UPS, тези куриери са много по-скъпи от пощите.
3. Анулиране на поръчка
Удовлетворението на клиентите е важно за всички нас. Ние ще изпратим Вашите стоки възможно най-бързо. Ако не искате продуктите, след като извършите плащане, моля, свържете се с нас в рамките на 24 часа за анулиране.
Ако поръчката ви все още не е изпратена, ние можем да я анулираме за вас. Въпреки това няма да можем да обработим анулиране, след като поръчката ви бъде изпратена

Доставка и доставка

ЗАБЕЛЕЖКА:
Изборът на Courier се различава от време на време. Изборът зависи в голяма степен от безопасността на пакета, а не от фактора на скоростта.

Разполагаме с логистичната мрежа, за да направим най-добрия избор за нашите клиенти.
Изпращаме до почти всякакви дестинации по света. Винаги се уверяваме, че проверяваме всички наши детектори за фалшиви пари от kolibriusa.com и опаковаме правилно нашите артикули, преди да ги изпратим. Всички поръчки се изпращат или

Куриерска услуга EMS Express
DHL, UPS, FEDEX или AirMail
Претоварване в Обединеното кралство се предлага сега за страните от ЕС (100% безопасно изпращане)

Трябва да напомним на всички клиенти, че се нуждаем от следното, за да осигурим 100% доставка до вас:

Пълно име
Пълен адрес с пощенски код
Телефонен номер (Това е важно за гарантиране на гарантирана доставка)

** Моля, уверете се, че има някой, който да получи пакета, ако не сте наоколо. НЕ ОТГОВОРНИ, ако не получите пакета си поради факта, че не сте били наоколо, за да го вземете. Ако отхвърлите пратката, ние също няма да поемем отговорност за пратката.
** Моля, обърнете внимание, че ако пакетът е доставен и съдържанието в пакета е откраднато, ние не носим отговорност за такива случаи. Все пак ще обсъдим с клиента проблема. За изземване по поръчка ще говорим с отделни клиенти, за да преразгледаме повторната доставка. Благодаря!

ОБРАБОТКА НА ПОРЪЧКИ

Всички поръчки обикновено се изпращат от нашия склад в рамките на 48 до 72 часа след получаване на поръчката. Ако има забавяне на вашата поръчка, ние ще ви уведомим по имейл. Времето за доставка ще варира в зависимост от географското местоположение. Ние не носим отговорност за забавяне на изпращача, тъй като нямаме контрол при изпращане на артикула.

ВРЕМЕ ЗА ДОСТАВКА

EMS Express със статус на онлайн проследяване

7-12 работни дни в зависимост от местоназначението и митническото оформяне
Онлайн проследяването може да проследява вашия пакет за вас на различни етапи
Ние НЯМАМЕ КОНТРОЛ над доставката, след като е изпратена
Митническото оформяне и закъсненията може да са неизбежни, но няма от какво да се притеснявате
Доставката на EMS е НАЙ-БЪРЗАТА и НАДЕЖДНА

Претоварване във Великобритания чрез онлайн проследяване на EMS

Обикновено ще отнеме около 7-10 дни от Китай до Обединеното кралство и още 7-10 дни от Обединеното кралство до вашата страна (със седалище в ЕС). Проследяването на пратките от Великобритания Royal Mail ще ви бъде изпратено, след като моят доставчик от Великобритания ме актуализира с него.
Обикновено движението на пратката е КИТАЙ -> Великобритания -> Вашата страна в ЕС
Уебсайт за проследяване на Великобритания Royal Mail: http://track.royalmail.com/portal/rm/track?
Най-безопасният метод за страни от ЕС като Италия, Германия, Австрия, Унгария и др.
Ние НЯМАМЕ КОНТРОЛ над доставката, след като е изпратена

TNT / UPS / FEDEX Онлайн проследяване
5-12 работни дни в зависимост от местоназначението и митническото оформяне
Като цяло по-бърз от EMS Courier
Ние НЯМАМЕ КОНТРОЛ над доставката, след като е изпратена